Behandling med över 200 års erfarenhet

Homeopati


Vad är homeopati?

Homeopati är en väl beprövad medicinsk behandlingsmetod med 200 års dokumenterad erfarenhet. Idag är homeopatin etablerad inom sjukvården i många länder runt om i världen. Homeopati används även av tandläkare och veterinärer.

Ordet homeopati härstammar från antiken och de filosofiska tankegångar som den grekiske läkaren Hippokrates formulerade. Som medicinsk behandlingsmetod utvecklades homeopatin av den tyske läkaren Samuel Hahneman (1755-1843). Han formulerade principen Similia similbus curentur- lika botar lika. Med det menas att ett ämne som hos en frisk människa kan framkalla vissa symptom även kan bota liknande symptom hos en sjuk människa.

Alla människor har en egen läkeförmåga. Ett litet sår läker oftast inom ett par dagar. Intag av dålig mat eller för mycket alkohol gör kroppen av med genom diarré eller kräkningar. Sjukdomsframkallande virus och bakterier bekämpas med hjälp av feber. Sjukdomar uppstår då kroppen är i obalans på grund av exempelvis stress, fysisk påfrestning eller ärftliga faktorer. Då framkallar kroppen olika symptom, som ger ledtrådar till hur obalansen ser ut. Den traditionella sjukvården fokuserar ofta på att ta bort symptom. Inom homeopatin används symptomen för att bota sjukdomen som finns bakom genom att stimulera kroppens immunförsvar.

Homeopati bygger på helhetstänkande och att få balans i kroppen. Istället för att behandla ett specifikt besvär, behandlas hela människan utifrån fysiska, emotionella och mentala aspekter. Därför kan två personer med ”samma” halsfluss få olika homeopatisk behandling.

Hur går en Homeopatisk behandling till?
För att hitta det rätta homeopatiska medlet bland tusentals medel är det nödvändigt att notera dina samtliga symtom. Genom noggrann anamnes där du berättar om dina besvär, hur dessa yttrar sig, tidigare sjukdomar och genetiskt betingade sjukdomar i familjen finner jag den rätta homeopatiska medicinen för dig. Första besöket tar ca en timme och efter sex veckor träffas vi igen för en uppföljning på ca 45 min. Behandlingstiden är individuell och beror på ditt immunförsvar och hur lång tid sjukdomen eller symtomen har funnits. För personer som inte bor i närheten går det även bra att använda sig av Skype. Det gäller både akuta och kroniska besvär.

Vad består homeopatiska mediciner av?
Homeopatiska läkemedel kommer från mineraler, växter och djur.

Vilka sjukdomar och besvär kan behandlas med homeopati?
De flesta sjukdomstillstånd kan behandlas med homeopati. Enligt svensk lag får vi inte behandla gravida, barn under 8 år, smittsamma sjukdomar, cancer, diabetes och epilepsi.


©2023