GDPR

 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att vi ska kunna boka tid åt dig och få betalt för din behandling hos oss. Kunduppgifter sparas enligt gällande bokföringsregler.

Vi har fått dina uppgifter från dig själv.

De personuppgifter vi har om dig delas inte med tredje part annat än då vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss, se Kontakta oss sidan hur du når oss.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Fullständig information om EU:s Dataskyddsförordning GDPR och personuppgifter 

Varukorg
Rulla till toppen