IBS test

SKU: IBS

2,499.00kr

IBS testet rekommenderas för en klient som behöver göra en grundlig utredning av sin mage/tarm. Testet analyserar tarmfloran (bakterier och jästsvampar), matsmältningsfunktioner såsom sekretoriskt IgA, F-elastas, gallsyror, alfa-1 antitrypsin, kalprotektin, restprodukter i matsmältningen samt avföringens pH-värde.

Product Description

IBS test – djupgående mage/tarmtest

IBS testet är ett djupgående test som mäter matsmältningsfunktioner, restprodukter i matsmältningen, bakterier och jästsvampar i tarmfloran, matsmältningsmalabsorbtion och inflammatoriska markörer. Vanliga obalanser vid IBS är till exempel överväxt av candida, patogena bakterier, brist på en sund bakterieflora, läckande tarm eller svagheter i matsmältningen. Obalans i tarmfloran är väldigt vanligt förekommande vid IBS. Det försämrar tarmslemhinnans skyddande funktion och samt vårt immunförsvar. Man brukar säga att 80% av personer med IBS lider av SIBO, vilket står för Small Bacterial Overgrowth, alltså överväxt av bakterier. Dock räknas SIBO som en sekundär sjukdom som primärt beror på andra svagheter i matsmältningsapparaten.

IBS testet analyserar

 • 13 tarmflorabakterier
 • 4 jästsvampar
 • pH-värdet
 • Restprodukter (fett, kväve, socker och vatten)
 • Sekretoriskt IgA
 • F-elastas
 • Gallsyror
 • Alfa-1 antitrypsin
 • Kalprotektin

Testet analyserar följande 13 tarmflorabakterier:

 • Bifidobacterium
 • Lactobacillus
 • Clostridium
 • Klebsiella
 • Escherichia coli
 • Escherichia coli Biovare
 • Proteus
 • Pseudomonas
 • Enterobacter
 • Serratia
 • Hafnia
 • Enterococcus
 • Bacteriodes

De här tarmbakterierna är vad vi baserat på dagens forskning vet är de vanligast förekommande bakterierna i tarmen, eller vad som bör vara de vanligast förekommande bakterierna. I rätt mängd kan alla bakterierna ha en gynnande funktion, medan de kan bli direkt skadliga i för låg eller för hög mängd.

IBS testet analyserar följande 4 jästsvampar:

 • Candida
 • Candida albicans
 • Jästsvampar (positiv el. negativ)
 • Geotrichum candidum

Hur går testet till

Testet är ett avföringstest som samlas in hemma av din klient och som därefter skickas till vårt labb för analys. Svaret får hen digitalt.

Additional Information

Vikt 0.25 kg

©2023