Vitamin B12 Test

759kr

Det finns två olika typer av vitamin 12 i kroppen, en aktiv form (kallas ofta Aktiv B12) och en inaktiv form. Den aktiva formen (bunden till proteinet transkobalamin) är den som kroppens celler kan utnyttja till skillnad från den inaktiva formen. Standardtester idag mäter total B12, vilket är ett gemensamt mått på både inaktivt och aktivt B12.

Om du oroar dig över trötthet, sköldkörtelproblem eller annat är det viktigt att du mäter den aktiva formen. Ett total B12 test kan visa på normala nivåer, trots att den aktiva B12-formen som kroppen behöver ligger för lågt eftersom aktivt B12 endast står för 10-30% av totalt B12.

Testet är ett urintest som klienten själv samlar in hemma och därefter skickar det till vårt labb för analys. Provsvaret kommer digitalt.

Artikelnr: VB Kategorier: , Etikett:

Om vitamin B12

B12 är ett essentiellt vitamin och tillhör de vattenlösliga vitaminerna. Att den är essentiell innebär att kroppen inte kan tillverka den själv och att den måste intas via kosten.

En av de viktigaste funktionerna för B12 är tillverkning av DNA och om kroppen inte kan tillverka DNA kan cellerna inte dela på sig, vilket är nödvändigt för att trasiga och dåligt fungerande celler ska kunna ersättas med nya. B12 behövs också för myeliniseringen av nerverna (bildning av specialfett som isolerar nerverna) samt för nedbrytning av homocystein som bildas naturligt vid omsättning av protein.

Detta test mäter vitamin B12 Holotranscobalamin, vilket är aktiva B12-värden.  Aktivt B12 är en säker markör för att påvisa B12-brist och har högre sensibilitet än MMA (metylmalonat).

B12 – speciell upptagningsförmåga

B12 tillhör de vattenlösliga vitaminerna, men är egentligen varken lösligt i vatten eller fettlösliga ämnen. Upptaget av B12 i kroppen kräver en särskild mekanism, Intrinsic Factor (IF), vilket produceras av syrebildande celler i magsäckens vägg och fungerar som en transportör för B12 i blodet. Intrinsic Factor fastnar på B12 och hela paketet tas sedan upp genom tarmväggen för att transporteras via blodet till levern där B12 antingen lagras eller transporteras vidare till delar i kroppen som behöver vitaminet. Levern fungerar som en depå för B12 och kan räcka upp till 20 år. Till skillnad från övriga B-vitaminer behöver kroppen alltså inte regelbunden tillförsel av B12 om depån är full, detta tack vare levern lagringsförmåga. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vissa utsatta grupper löper stor risk för just brist på B12. Förutom veganer är även alkoholister och personer som genomgått magsäcksoperation stora riskgrupper att drabbas av B12 brist. Anledningen är att dessa grupper kan ha en minskad produktion av Intrinsic Factor och utan Intrinsic factor kan kroppen inte absorbera B12 i tarmen.

B12 brist hos veganer

Naturliga källor för B12 är animalier vilket innebär att veganer har obefintligt intag av vitaminet och löper stor risk att över en tid drabbas av brist. Vanliga symptom är trötthet, förvirring, förvärrat allmäntillstånd och depression. Allvarlig brist kan leda till perniciös anemi (speciell typ av blodbrist), neurologiska symptom (på grund av att myelin inte kan bildas och isolera nerverna) i form av stickningar och muskelsvaghet som också kan övergå till ”burning feet syndrome” (brännande känsla i fötter och ben). För veganer är kosttillskott av B12 absolut nödvändigt. Hur låga nivåerna är i kroppen beror på när man la om sin kost och hur stora depåerna i levern var vid den tidpunkt då man övergick till vegankost.

Vikt 0.25 kg

Varumärke

GetTested

Varukorg
Rulla till toppen